Spørgeteknik

Lyt!

Den andens svar gemmer på dit næste spørgsmål


Konkretiserende spørgsmål

Spørg ind til fakta: Hvad, hvem, hvor, hvornår, hvor mange, hvor meget?

 • Hvad skete der?
 • Hvad gjorde du?
 • Hvem var involveret?
 • Hvor lang tid er det siden?
 • Hvor mange patienter havde du? 
 • Har du prøvet det her før? 

Formål: at få indblik i den konkrete situation


Undersøgende spørgsmål

Spørg ind til den andens inderside: Tanker, følelser, erfaringer og holdninger?

 • Hvilke overvejelser havde du gjort dig, inden patienten kom? 
 • Hvordan havde du det i situationen?
 • Du siger, at du var nervøs. Hvad var du nervøs for? 
 • Hvad mener du, om det råd du fik? 
 • Hvad nåede du at tænke i situationen? 
 • Hvad fik dig til at gøre, som du gjorde?

Formål: at undersøge fokuspersonens oplevelse af situationen


Udfordrende spørgsmål

Spørg ind til det eksisterende: Skab overblik og nye handle muligheder

Skab overblik og forståelse:

 • Hvorfor, tror du, hun reagerede, som hun gjorde?
 • Hvad adskiller denne situation fra andre?
 • Hvad ville der ske, hvis du havde … ?
 • Hvordan har du det med at sige fra?

Skab nye konkrete handlemuligheder:

 • Nu siger vi, at du går hen til X – hvad vil du så sige?
 • Næste gang, hvad er så vigtigt for dig at gøre inden? 
 • Næste gang du kommer i en lignende situation, hvad vil du så gøre anderledes?

Formål: at hjælpe fokuspersonen til en bedre forståelse af sig selv og til nye handlemuligheder