Mere om RMUK

RMUK er Region Midtjyllands system til planlægning og afholdelse af bl.a. vejledningssamtaler og andre udviklingssamtaler. I systemet er der mulighed for at arbejde videre i allerede eksisterende skemaer samt at gemme dokumentation for de afholdte samtaler.