Forberedelse til slutevaluerings-samtalen

Samtalens indhold

Slutevalueringssamtalen er en opsamling på ansættelsen. Vejleder og vejledte gør i fællesskab status på vejledtes faglige, organisatoriske og personlige mål. Der sættes også fokus på vejledtes fremtid og karriere i slutevalueringssamtalen.

Forud for samtalen

  • Tjek op på uddannelsesplanen, og gennemgå skema til slutevalueringssamtalen
  • Vær orienteret i vejledtes målbeskrivelse og uddannelsesprogram
  • Send agenda/dagsorden for samtalen til vejledte

Selve samtalen

  • Markér en tydelig start på samtalen: samtalens formål og fælles agenda
  • Evaluering af vejledtes ophold og det indbyrdes samarbejde: hvordan har det været?
  • Hvilke konkrete ressourcer og arbejdspunkter er væsentlige at fremhæve for vejledte?
  • Er der karrieremæssige pointer?
  • Sidste godkendelser i logbogen og fra UAO
  • Godkend ”Attestation for tid”
  • Markér en tydelig afslutning på samtalen: Tak for denne gang og husk evaluer.dk