Forberedelse til slutevaluerings-samtalen

Samtalens indhold

Slutevalueringssamtalen er en opsamling på ansættelsen. Vejleder og vejledte gør i fællesskab status på vejledtes faglige, organisatoriske og personlige mål. Der sættes også fokus på vejledtes fremtid og karriere i slutevalueringssamtalen.

Forud for samtalen

Tjek op på uddannelsesplanen, og gennemgå skema til slutevalueringssamtalen

Vær orienteret i vejledtes målbeskrivelse og uddannelsesprogram

Send agenda/dagsorden for samtalen til vejledte

Selve samtalen

Markér en tydelig start på samtalen: samtalens formål og fælles agenda

Evaluering af vejledtes ophold og det indbyrdes samarbejde: hvordan har det været?

Hvilke konkrete ressourcer og arbejdspunkter er væsentlige at fremhæve for vejledte?

Er der karrieremæssige pointer?

Sidste godkendelser på uddannelseslæge.dk og fra UAO (attestation for tid)

Markér en tydelig afslutning på samtalen: Tak for denne gang og husk at evaluere på uddannelseslæge.dk