Forberedelse til justerings-samtalen

Samtalens indhold

Justeringssamtalen afholdes for at gøre status, justere uddannelsesplanen, sætte nye mål samt at godkende opnåede kompetencer i logbogen.

Forud for samtalen

  • Tjek op på uddannelsesplanen fra introsamtalen og gennemgå skema til justeringssamtalen – er der særlige fokuspunkter?
  • Vær orienteret i vejledtes målbeskrivelse og uddannelsesprogram
  • Send agenda/dagsorden for samtalen til vejledte

Selve samtalen

  • Markér en tydelig start på samtalen: Samtalens formål og fælles agenda – tydeliggør hvis du har specifikke pointer
  • Status på samarbejde og trivsel: hvordan går det med den vejledte? Med jeres indbyrdes samarbejde?
  • Er der konstruktiv kritik og feedback, der skal gives? Se ”supervision” – ”formativ feedback”
  • Justering af uddannelsesplanen: hvordan er det gået? Hvad skal vi supplere med? Er der kompetencer, der skal godkendes i logbogen? Sørg for at uddannelsesplanen er konkret og realistisk
  • Har den vejledte brug for karrierevejledning? Se ”karrierevejledning”
  • Markèr en tydelig afslutning på samtalen: opsummer aftaler, konkretiser opgaver og aftal dato for næste møde

Ved uhensigtsmæssige forløb bør vejleder hurtigst muligt involvere UAO/tutorlæge/PKL.