Forberedelse til justerings-samtalen

Samtalens indhold

Justeringssamtalen afholdes for at gøre status, justere uddannelsesplanen, sætte nye mål samt at godkende opnåede kompetencer på uddannelseslæge.dk.

Forud for samtalen

Tjek op på uddannelsesplanen fra introsamtalen og gennemgå skema til justeringssamtalen – er der særlige fokuspunkter?

Vær orienteret i vejledtes målbeskrivelse og uddannelsesprogram

Send agenda/dagsorden for samtalen til vejledte

Selve samtalen

Markér en tydelig start på samtalen: Samtalens formål og fælles agenda – tydeliggør hvis du har specifikke pointer

Status på samarbejde og trivsel: hvordan går det med den vejledte? Med jeres indbyrdes samarbejde?

Er der konstruktiv kritik og feedback, der skal gives? Se ”supervision” – ”formativ feedback”

Justering af uddannelsesplanen: hvordan er det gået? Hvad skal vi supplere med? Er der kompetencer, der skal godkendes? Sørg for at uddannelsesplanen er konkret og realistisk

Har den vejledte brug for karrierevejledning? Se ”karrierevejledning”

Markèr en tydelig afslutning på samtalen: opsummer aftaler, konkretiser opgaver og aftal dato for næste møde

Ved uhensigtsmæssige forløb bør vejleder hurtigst muligt involvere UAO/tutorlæge/PKL.