Forberedelse til introsamtalen

Samtalens indhold

Introsamtalen afholdes for at byde velkommen, sikre en god start på uddannelsesforløbet og sammen udarbejde en individuel uddannelsesplan.

Forud for ansættelsen 

 • Send velkomst hilsen til uddannelsessøgende (velkomst til afdelingen, links til uddannelsesdokumenter og vejledningsapp’en, plan for de første uger og praktiske oplysninger)
 • Planlæg evt. besøg på afdelingen/i praksis

Forud for introsamtalen

 • Book tid og rum. Senest 2-3 uger efter ansættelsesstart
 • Vær orienteret i vejledtes målbeskrivelse, uddannelsesprogram og afdelingens kompetencevurderingsmetoder
 • Gennemgå skema til uddannelsesplan
 • Send uddannelsesprogram og dagsorden/agenda for samtalen til vejledte
 • Bed vejledte om at medbringe CV eller udfyld “Baggrund” i skema til uddannelsesplan forud for introsamtalen

Selve samtalen

 • Markér en tydelig start på samtalen: velkomst, præsentation af dig og din agenda som hoved vejleder (evt. vejledtes punkter til agenda)
 • Vejledtes baggrund, kompetencer, personlige egenskaber og ønsker
 • Kort intro til afdelingen som uddannelsessted
 • Afklar gensidige forventninger til samarbejdet; hvordan og hvor ofte skal I mødes? Hvad kan vi forvente af hinanden?
 • Lav en uddannelsesplan med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet, herunder afklar hvilke kompetencevurderingsmetoder afdelingen/praksis bruger (uddannelsesprogrammet). Sørg for at uddannelsesplanen er konkret og realistisk
 • Evt. karrierevejledning. Afstem forventninger og introducer afdelingens relevante muligheder
 • Markér en tydelig afslutning på samtalen: opsummer aftaler, konkretiser opgaver og aftal dato for næste møde