Forberedelse til introsamtalen

Samtalens indhold

Introsamtalen afholdes for at byde velkommen, sikre en god start på uddannelsesforløbet og sammen udarbejde en individuel uddannelsesplan.

Forud for ansættelsen 

Send velkomst hilsen til uddannelsessøgende (velkomst til afdelingen, links til uddannelsesdokumenter og vejledningsapp’en, plan for de første uger og praktiske oplysninger)


Planlæg evt. besøg på afdelingen/i praksis

Forud for introsamtalen

Book tid og rum. Senest 2-3 uger efter ansættelsesstart


Vær orienteret i vejledtes målbeskrivelse, uddannelsesprogram og afdelingens kompetencevurderingsmetoder


Gennemgå skema til uddannelsesplan


Send uddannelsesprogram og dagsorden/agenda for samtalen til vejledte


Bed vejledte om at medbringe CV eller udfyld “Baggrund” i skema til uddannelsesplan forud for introsamtalen

Selve samtalen

Markér en tydelig start på samtalen: velkomst, præsentation af dig og din agenda som hoved vejleder (evt. vejledtes punkter til agenda)


Vejledtes baggrund, kompetencer, personlige egenskaber og ønsker


Kort intro til afdelingen som uddannelsessted


Afklar gensidige forventninger til samarbejdet; hvordan og hvor ofte skal I mødes? Hvad kan vi forvente af hinanden?


Lav en uddannelsesplan med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet, herunder afklar hvilke kompetencevurderingsmetoder afdelingen/praksis bruger (uddannelsesprogrammet). Sørg for at uddannelsesplanen er konkret og realistisk


Evt. karrierevejledning. Afstem forventninger og introducer afdelingens relevante muligheder


Markér en tydelig afslutning på samtalen: opsummer aftaler, konkretiser opgaver og aftal dato for næste møde