Om godvejledning.dk

Hjemmesiden godvejledning.dk er et værktøj udviklet til læger i Videreuddannelsesregion Nord. Den henvender sig til læger under postgraduat uddannelse i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Godvejledning.dk fungerer som en app, når den hentes hjem til mobilens hjemmeskærm.

Hjemmesidens formål er at samle diverse redskaber og links som lægerne skal anvende i deres uddannelse, så det bliver nemmere at tilgå.

På hjemmesiden findes links til diverse uddannelsesdokumenter så som uddannelsesplan, uddannelsesprogram og de forskellige målbeskrivelser, hvad enten man er i KBU, intro eller et hoveduddannelsesforløb (HU).

Derudover er der fif til vejleder og vejledte i forhold de forskellige vejledningssamtaler. Hvad man skal have styr på og hvordan man får skabt en god introduktionssamtale, justeringssamtale og slutevalueringssamtale.

Der er også viden at hente om forskellige kompetencevurderingsmetoder herunder viden om forskellige kompetencekort og KV skeamer