KBU Uddannelses-program

Uddannelsesprogrammet er afdelingernes og praksis konkretisering af målbeskrivelsens 16 læringsmål og de kompetencer, der skal opnås i det konkrete uddannelsesforløb. Vejleders opgave: at have indblik i uddannelsesprogrammet samt de lokale forhold, således de enkelte kompetencer rent praktisk kan opnås.