KBU Uddannelses plan

Uddannelsesplanen er en personlig konkretisering af uddannelsesprogrammet. Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem KBU-lægen og hoved vejleder, som sammen planlægger, hvilke faglige og personlige kompetencer KBU­lægen skal arbejde med i uddannelsesforløbet. Vejleders opgave: at sikre, at der i samarbejde med KBU-lægen udarbejdes en konkret og realistisk plan for opnåelse af kompetencerne fra uddannelsesprogrammet samt at uddannelsesplanen løbende revideres.