KBU Målbeskrivelse

Målbeskrivelsen er det overordnede nationale dokument for den kliniske basisuddannelse (KBU). Dokumentet indeholder 16 læringsmål, som præciserer de minimumskompetencer, der skal opnås og godkendes i løbet af den kliniske basisuddannelse. Der foreligger målbeskrivelse gældende for KBU-læger startet efter 1. august 2017.

Vejleders opgave: at være orienteret i målbeskrivelsen, og på baggrund heraf konkretisere KBU-lægens læring.