KBU Logbog

I logbogen dokumenteres KBU-lægens kompetencer ved elektronisk godkendelse fra vejleder, UAO eller anden læge med rettigheder hertil. I almen praksis er det tutorlægen, der godkender. Logbogen er det dokument, der skal indsendes til sundhedsstyrelsen, når der skal søges om tilladelse til selvstændigt virke.