Journalclub

Journalclub er en metode, som opfordrer til klinisk anerkendende artikellæsning, især ved at skærpe de forskningsanalytiske kompetencer.