Intro Uddannelses-program

Uddannelsesprogrammet er afdelingernes konkretisering af målbeskrivelsen og de kompetencer, der skal opnås i introforløbet.

Vejleders opgave: at have indblik i uddannelsesprogrammet og de lokale forhold, således de enkelte kompetencer rent praktisk kan opnås. I linket finder du en liste over specialer i introduktionsuddannelsen udbudt i Videreuddannelsesregion Nord. Under det enkelte speciale findes link til uddannelsesprogrammer for hvert forløb.