Intro Uddannelses-plan

Uddannelsesplanen er en personlig konkretisering af uddannelsesprogrammet. Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem introlægen og hoved vejleder, som sammen planlægger, hvilke faglige og personlige kompetencer introlægen skal arbejde med i uddannelsesforløbet. Vejleders opgave: at sikre, at der i samarbejde med introlægen udarbejdes en konkret og realistisk plan for opnåelse af kompetencerne fra uddannelsesprogrammet samt at uddannelsesplanen løbende revideres.