Intro Målbeskrivelser

Målbeskrivelserne for introduktionsuddannelserne indeholder overordnede beskrivelser af de teoretiske og praktiske kompetencer, som skal opnås i de specifikke uddannelsesforløb, inden for hvert speciale.

Vejleders opgave: at være orienteret i den vejledtes målbeskrivelse og på baggrund heraf konkretisere og perspektivere den vejledtes læring. I linket finder du i bunden af siden en oversigt over målbeskrivelser for alle specialer.