Uddannelseslæge.dk

Godkend uddannelseslægers kompetencer, når du er vejleder. Godkend uddannelsestid, se evalueringer af uddannelsessteder og få overblik over nuværende og kommende uddannelseslæger, når du er uddannelsesansvarlig overlæge eller tutorlæge.