Hoved-uddannelse Uddannelses-plan

Uddannelsesplanen er en personlig konkretisering af uddannelsesprogrammet. Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem hoved uddannelseslægen og hovedvejleder, som sammen planlægger, hvilke faglige og personlige kompetencer hoveduddannelseslægen skal arbejde med i uddannelsesforløbet.

Vejleders opgave: at sikre, at der i samarbejde med hoved uddannelseslægen udarbejdes en konkret og realistisk plan for opnåelse af kompetencerne. Som vejleder i et hoved uddannelsesforløb vil du oftest være vejleder for en del af forløbet. Det gør en konkret uddannelsesplan ekstra vigtig.