Hoved-uddannelse Målbeskrivelser

Målbeskrivelserne for hoved uddannelserne indeholder overordnede beskrivelser af de teoretiske og praktiske kompetencer, som skal opnås i de specifikke uddannelsesforløb, inden for hvert speciale. Vejleders opgave: at være orienteret i den vejledtes målbeskrivelse og på baggrund heraf konkretisere og perspektivere den vejledtes læring.