Hoved-uddannelse Logbog

For hoved uddannelseslæger kan logbogen enten findes i uddannelsesprogrammet eller på specialeselskabets hjemmeside. Logbogen er et juridisk dokument til registrering af opnåede kompetencer i uddannelsen til speciallæge.