Bogerd

Bogerd har fokus på forberedelse, gennemførsel og evaluering af en klinisk læringssituation. Den egner sig til direkte supervison.