3-timers møde

Formålet med et 3-timers møde er at sætte afdelingernes uddannelsesmiljø på dagsordenen, og på den måde udvikle kvaliteten af uddannelsen. På baggrund af møderne opfordres der til, at de enkelte afdelinger udarbejder handleplaner i forhold til de fremsatte ønsker og forslag til kvalitetsudvikling.