Vejledningsappen er værktøj udviklet til læger i Videreuddannelsesregion Nord. Den henvender sig til læger under uddannelse (postgraduat) i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Appens formål er at samle diverse redskaber og links som lægerne skal anvende i deres uddannelse, sådan det bliver nemmere at tilgå.

I appen findes links til diverse uddannelsesdokumenter så som uddannelsesplan, uddannelsesprogram og de forskellige målbeskrivelser, hvad enten man er i KBU, intro eller et hoveduddannelsesforløb (HU).

Derudover er der fif til vejleder og vejledte i forhold de forskellige vejledningssamtaler. Hvad man skal have styr på og hvordan man får skabt en god introduktionssamtale, justeringssamtale og slutevalueringssamtale.

Der er også viden at hente om forskellige kompetencevurderingsmetoder herunder viden om forskellige kompetencekort og KV skeamer.